Fluoroskopi – Røntgengjennomlysning

Fluoroskopi betyr at man kan ta røntgenbilder fortløpende slik at man får en gjennomlysing / kontinuerlig opptak.

Skal spiserør og/eller mage undersøkes, må dyret drikke/spise et kontrastmiddel mens bildene tas. Samtidig som kontrastmidlet svelges, samt i etterkant, vil røntgenbildene tas, og man får med dette en framstilling av slimhinnene i de aktuelle områder.

Video viser fluoroskopi undersøkelse av en hund. Den spiser Hill`s a/d iblandet bariumsulfat. Studien er en normalstudie.